Meny

Utleige av lokale

Utleige av lokale
Utleige av lokale

Ole Bull Akademiet sine lokale kan leigast til konsertar, kurs, konferansar, bryllaup, konfirmasjonar, selskap, møte og alle typar samlingar. Gjerne i kombinasjon med overnatting.

Kringsjå AS står for drifta av overnattingsdelen der studentane bur under opphaldet på kursa og studia som OBA har.

I tillegg driv Kringsjå AS butikkverksemda og felemakarverkstaden som er på huset.

Ynskjer ein å leige lokale til konsertar, møter, kurs og konferansar kan ein ta kontakt med OBA direkte.

Utleige av lokale

Kringsjå AS har knytta til seg Ringheim Kafe som driv catering og brukar lokala til kurs, konferansar, møter, bryllaup, konfirmasjonar og andre selskap.

http://www.ringheimkafe.no
Tlf:  56 51 13 65
Jarle Storheim 90 11 01 72

Osasalen

Konsertsal med  150 plassar, veleigna til akustisk musikk.
Salen kan leigast ut til konsertar, møte, seminar m.m kontakt Ole Bull Akademiet.

Osasalen

Frå øyra til øyra, streng til streng,
frå strupe til strupe

Kontaktinfomasjon

  • Strengjarhaugen 6, 5700 Voss
  • Telefon: 56 51 65 00
  • Fax: 56 51 48 63

Postadresse

  • Ole Bull Akademiet
  • Postboks 443
  • 5703 Voss
Våre samarbeidspartnare:
Voss Kommune
Griegakademiet - Institutt for musikk
Kulturdepartementet
Hordaland Fylkeskommune