Frå øyra til øyra,
streng til streng,
frå strupe til strupe

Søk bachelor innan 15.12!

Det er tid for å søkje på bachelorstudiet i tradisjonsmusikk! Søknadsfrist 15. desember.

På Ole Bull Akademiet får du nytte dei beste lærarkreftene, og dine eigne ønskje om lærarar vil bli lytta til. Mellom studievekene på Voss kvar månad styrer du tida med timar hjå læremeister og sjølvstendig arbeid. Du vil ha glede av valfridomen og dei mange moglegheitene i studiet, og eit variert og spennande studentmiljø. Vil du lære å byggje hardingfele? Det kan gjerast som del av studiet! Meir info under “Bachelor” på framsida her.

Osafestivalen

Felemakeriet

Hardingfela