Archive for april 2019

Søk Bachelorstudiet! Ny opptaksrunde

Det er opna for supplerande opptak til bachelorstudiet i tradisjonsmusikk med oppstart hausten -19. Skund deg å søkje, på søknadsweb på UiB!! Ny frist er 20. mai. Som student i tradisjonsmusikk får du rikeleg tid til fordjuping med læremeister på eige instrument, i tillegg til månadlege studiesamlingar i det inspirerande miljøet på Ole Bull Akademiet.

Les meir